Izdavanje pasoša po hitnom postupku bez dokaza moguće uz plaćanje takse

Ukoliko želite da vam se nov pasoš izda po hitnom postupku, a ne posedujete dokaze o hitnosti, Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge koja je objavljena … Nastavi sa čitanjem Izdavanje pasoša po hitnom postupku bez dokaza moguće uz plaćanje takse