Stara planina

Stara planina je najlepša planina u Srbiji. Smeštaj na Staroj planini je moguće naći sa pirotske ili sa knjaževačke strane. Boravak na njoj podrazumeva izlete u prirodi, a šta videti na Staroj planini prepustite nama.

Stara planina je proglašena je za Park prirode 1997. godine jer je područje sa izuzetnim vrednostima sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta i njihovih zajednica, kao i geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti, u kojem je prisutan tradicionalni oblik života i kulturnih dobara.

Inače, Stara planina ili Balkan planina, nekada i Ćiprovački Balkan pripada sistemu Balkanskih planina koje se pružaju od Crnog mora na istoku, pa sve do Vrške čuke na zapadu. Turski naziv za ovu planinu je Kodža Balkan ili samo Balkan koji naziv je persijskog porekla i znači „brdoviti kraj“. U vreme Rimljana naziv za Staru planinu je bio Hemus (Haemus), što se pretpostavlja da taj naziv potiče od tračke reči „saimon“ što znači „planinski lanac“.

Sloveni su Staru planinu nazvali Matorni gori, što zapravo znači Stara planina. Dužina planinskog sistema je 530 km, te je najviša tačka Stare planine je vrh Botev sa 2.376 m i nalazi se u Bugarskoj, dok je u Srbiji najviši vrh Stare planine Midžor koji je visok 2.169 metara.