O portalu Daljine.rs

Daljine.rs su jedinstveni turistički web portal zasnovan na ideji promovisanja putovanja i sloganom da “putovanja menjaju život, nabolje”.

Naša misija se sastoji u popularizaciji putovanja po Srbiji, Evropi i na daleke destinacije, s obzirom na to da je svet manji i da su putovanja sve dostupnija.

Cilj nam je da što više ljudi putuje i bude u pokretu kako bi kroz putovanja spoznali sebe i svet oko sebe.

Smatramo da je naš jedinstveni model poslovanja podoban da kroz našu misiju dovede do ostvarenja našeg cilja.

U svako doba nas možete kontaktirati zarad saradnje.

Putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom. – Lao Ce

Kontakt

 

Autorska i srodna prava

Daljine.rs zadržava sva autorska i srodna prava. To znači da sve što je objavljeno na portalu Daljine.rs, a nije ovlašćeno preuzeto iz drugih izvora, pripada portalu Daljine.rs i ne može se bez dozvole koristiti.

Pod neovlaćenom korišćenjem autorskih dela u smislu gornjih navoda smatra se bilo kakvo preuzimanje autorskih sadržaja bez izričite dozvole Daljine.rs.

Pod autorskim sadržajem podrazumevaju se tekstovi, fotografije, video materijal, audio materijal, dizajn, logotip i sve drugo što se smatra autorskim delom u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima i drugim zagonima iz oblasti intelektualne svojine Republike Srbije.

Preuzimanje sadržaja sa portala Daljine.rs

Ukoliko želite da prenesete bilo koji autorski sadržaj sa sajta Daljine.rs morate to možete uraditi pod sledećim uslovima:

 • Putem gornje kontakt forme ili na adresu elektronske pošte office@daljine.rs zatražiti dozvolu

Nakon što dobijete dozvolu uslovi za prenošenje su sledeći:

 • Sadržaj mora biti prenesen u integralnoj formi, bez ikakvih izmena
 • Ukoliko se radi o tekstu, prilikom prenosa u prva tri pasusa morate naznačiti da je sadržaj preuzet sa sportala Daljine.rs na primer “kako prenose Daljine.rs” ili “javlja portal Daljine.rs” i slično, te naznačenje obavezno mora voditi linkom kao originalnom, pruzetom, tekstu sa sajta Daljine.rs
 • Ukoliko je naznačen bilo koji autor osim “Redakcija”, isti mora biti potpisan pod punim imenom i prezimenom odnosno pseudonimom, na pogodnom mestu
 • Sadržaj možete preneti najranije 48 časova nakon što je objavljen na Daljine.rs

Uslovi korišćenja fotografija i video sadržaja

 • Ukoliko je tekst sa sajta Daljine.rs ilustrovan autorskom fotografijama, što znači da se ne radi o tzv. “stock” fotografijama čija je upotreba dozvoljena ili je fotografija preuzeta uz određene uslove npr. Creative Commons, morate se obratiti redakciji Daljine.rs kako bi dobili dozvolu za korišćenje fotografija
 • U slučaju da Daljine.rs fotografije koriste uz dozvolu originalnog autora, morate se obratiti portalu Daljine.rs ili autoru originalne fotografije kako biste dobili dozvolu za korišćenje iste
 • Gore navedeno se odnosi i na video sadržaj

Dozvolu za prenošenje i preuzimanje autorskog sadržaja sa sajta Daljine.rs imaju sledeći portali i medijske kuće:

 • Nedeljnik.rs
 • b92 putovanja
 • National Geographics Srbija
 • Blic.rs
 • Kamatica
 • Original magazin
 • Biznis i finansije (bif.rs)
 • Društvo putnika Srbije
 • TangoSix
 • Vesti-online

Saradnja sa portalom Daljine.rs na komercijalnoj osnovi

Saradnja sa portalom Daljine.rs je jednostavna i laka.

Skoro sve komercijalne aktivnosti se mogu povezati sa putovanjima, bilo da se radi o putnom osiguranju, avio kompanijama, svakom vidu prevoza, kamp opremi, negi lica i tela na putovanjima i slično. Zajednički možemo vaš proizvod ili uslugu predstaviti kroz putovanja.

Navedeno ne znači da ćemo prihvatiti svaki poziv za saradnju pod bilo kojim uslovima. Ideja portala Daljine.rs se sastoji u pružanju kvalitetnog sadržaja čitaocima i od toga ne odstupamo ni kada se radi o komercijalnoj saradnji.

Prilikom poziva za eventualnu saradnju morate znati, prihvatiti i trpeti da će Daljine.rs sav komercijalni sadržaj objaviti isključivo u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije što znači da ni u kom slučaju neće dozvoliti prikriveno reklamiranje, a objavljeni sadržaj će morati ispuniti etičke norme i standarde kvaliteta.

Ukoliko želite saradnju sa Daljine.rs na komercijalnoj osnovi možete nam se obratiti putem gornje kontakt forme ili na adresu elektronske pošte office@daljine.rs.

 

Pratite Daljine.rs i na Fejsbuku, na Tviteru i na Instagramu.