Razgovori sa putnicima

Ragovori sa putnicima koji svoju slobodu vide u putovanjima, nisu vezani za agencije i putuju samostalno, bez predrasuda i straha od novog i nepoznatog