Vesti

Novi pravilnici za rad turističkih agencija zbog Covid-19 krize

turističke agencije

Turističke agencije su jedne od najvećih žrtava pandemije COVID-19 koja je otežala njihovo poslovanje, što se odrazilo na procenu rizika i visinu troškova u postupku izdavanja garancija putovanja. Otud je nadležno ministarstvo pristupilo izmeni postojeće regulative u smeru sagledavanja realnih okolnosti nastalih kao posledica pandemije virusa korone.

Tako su dana 13. novembra 2020. godine u Službenom glasniku RS broj 137/2020 objavljeni:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja

Navedeni pravilnici su 14. novembra 2020. godine stupili na pravnu snagu.

Licenca se rangira u različite kategorije u zavisnosti od broja putnika, za koje su, od strane organizatora putovanja, prodata organizovana turistička putovanja prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence.

Preporučujemo  Kako se postaje turistički vodič: Vodič za buduće turističke vodiče i pratioce

U broj putnika uračunava se broj putnika iz prodatih turističkih putovanja, bez obzira da li su ista realizovana ili ne, kao i da li je za ista izdata ponuda za korišćenje zamenskog putovanja ili je ugovoreno zamensko putovanje.

Ključne novine su uvođenje dve niže kategorije licence A10 i A15, sa nižim limitom pokrića garancija putovanja i to:

 • licenca kategorije A 10 do 300 putnika, sa limitom pokrića od 50.000 evra;
 • licenca kategorije A 15 od 301 do 600 putnika, sa limitom pokrića od 100.000 evra;
 • licenca kategorije A 20 od 601 do 1000 putnika, sa limitom pokrića od 200.000 evra;
 • licenca kategorije A 25 od 1001 do 5000 putnika, sa limitom pokrića od 250.000 evra;
 • licenca kategorije A 35 od 5001 do 10000 putnika, sa limitom pokrića od 350.000 evra;
 • licenca kategorije A 40 preko 10000 putnika, sa limitom pokrića od 400.000 evra;

Takođe, izašlo se u susret zahtevima turističkih agencija i znatno je smanjen iznos depozita, koji je turistička agencija dužna da poseduje na računu poslednjeg dana tekućeg meseca:

 • 300 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 10;
 • 500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 15;
 • 1000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;
 • 1500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;
 • 2500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;
 • 3500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.
Preporučujemo  Bratoljub: Novi granični prelaz između Srbije i Republike Srpske

Novim pravilnicima se daje mogućnost agencijama da promene licencu na nižu kategoriju, sa znatno nižim limitom pokrića, na koji način, u većem broju, mogu da zaključe ugovor o garanciji putovanja sa osiguravačima ili da obezbede bankarsku garanciju.

Izvor: MTTT, obaveštenje

Daljine.rs na društvenim mrežama

Ukoliko vam se sviđa naš sadržaj pratite Daljine.rs na društvenim mrežama
Pratite naše objave
Bez Instagrama se ne može
Čitajte šta tvitujemo

Komentarišite

Komentarišite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.