Uvac

Uvac je reka u Srbiji koja protiče između planina Zlatibor i Zlatar i predstavlja južnu granicu planine Zlatibor, kao i severnu granicu planine Zlatar. Na Uvcu su izgrađene hidroelektrana Kokin Brod i hidroelektrana Uvac.

Takođe, na Uvcu se nalaze tri veštačka akumulaciona jezera: Uvačko (Sjeničko), Zlatarsko i Radoinjsko.

Kao Specijalni rezervat prirode Uvac pod zaštitom je države od 1971. godine kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Uvac je rezervat prirode I kategorije i zahvata površinu od 7.453 hektara, a obuhvata delove teritorija opština Nova Varoš i Sjenica.

U kanjonu Uvca živi beloglavi sup i zaštićena je vrsta.