Saveti za putovanja Srbija

Cene rominga mobilnih operatera: Pošto kilo interneta i da li sledi bankrot zbog poziva iz rominga

Roming

Cene rominga su večita tema pred i tokom (a često i nakon) svakog putovanja, ali se uprkos tome stiče utisak da niko živi ne zna koliko košta minut poziva, a koliko kilobajt prenosa podataka, odnosno interneta. U Srbiji trenutno postoje tri mobilna operatera i svaki ima drugačije cene rominga, a da posle ne bi bilo “nismo znali”, Daljine.rs vam prenose uporedne cene tarifa MTS, Telenor i Vip mobile u romingu, kako za region Zapadnog Balkana, tako i za 46 država u Evropi i širom sveta – u kojima putnici iz Srbije najviše borave.

Kako bi pomogli građanima Srbije da smanje troškove korišćenja mobilnih telefona tokom korišćenja godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, RATEL je napravio tabele cena roming usluga domaćih mobilnih operatora “na dan 1.7.2019. godine”.

Prema Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana određene su regulisane cene rominga u regionu Zapadnog Balkana,  a ujedno i predviđeno postepeno ukidanje rominga među zemljama Zapadnog Balkana. Šta znači postepeno?  To da sledeće sniženje tarife sledi od 1. januara 2020. godine, a onda još jedno od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana, što znači da će korisnici plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju.

Pregled cena rominga: prenos podataka, pripejd i postpejd pozivi i sms poruke

Pored Zapadnog Balkana, pregled cena rominga mobilnih operatera obuhvata još 46 destinacija iz okruženja, ostatka Evrope, Azije, Severne Amerike i Afrike, tamo gde građani Srbije najčešće putuju.

Uz tabele važe i određene napomene, tako da prvo treba da znate da je uvid u trenutno važeće tarife dat na zvaničnim internet stranicama mobilnih operatora. Cene govornih poziva date su u din/min, sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u napomenama.

Cene poslatih SMS poruka date su u din/SMS-u, sa PDV-om, dok se primljene SMS poruke ne naplaćuju. Cene GPRS saobraćaja date su u din/100 KB (din/KB), sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u pregledu tarifiranja.

Telefon, putovanja, instagram
Ako ništa drugo, u romingu možete da (se) slikate

Odlazni pozivi kod prepaid pretplatničkog odnosa mogu se ostvarivati na dva načina:

  1. Putem CAMEL protokola, gde je korisnicima omogućeno pozivanje u romingu jednostavnim biranjem željenog broja u međunarodnom formatu, koji uključuje prefiks za međunarodni poziv, za kojim sledi kod zemlje, mrežna grupa bez vodeće nule i pretplatnički broj (n pr. + 381 11 123xxxx).
  2. Putem usluge „povratnog poziva“, odnosno „USSD Call back“, pri čemu se odlazni pozivi u romingu ostvaruju ukucavanjem kratkog koda za „USSD Call Back“, koji je različit za različite operatore, za kojim sledi željeni broj.

U Vip mobile mreži usluga „USSD Callback“ nije omogućena, dok se u Telenor mreži ona se ostvaruje pozivanjem: *123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#, npr. *123*0038163123456# (više informacija može se naći na sajtu www.telenor.rs). U MTS mreži ova usluga se ostvaruje pozivanjem *102*00(pozivni broj zemlje)(pozivni broj mreže, bez nule)(broj telefona koji se poziva)# (više informacija može se naći na sajtu www.mts.rs).

Sezonske promocije objavljuju se na zvaničnim sajtovima operatora, pa se korisnici upućuju na njih radi najnovijih informacija.

Tarifiranje govornih poziva prikazano je u obliku <početni tarifni interval> + <naredni tarifni interval>

Na primer, tarifiranje 1s+1s znači da se tarifiranje vrši po sekundi razgovora, tarifiranje 30s+1s znači da se prvih 30 sekundi razgovora uvek naplaćuje čak i ako razgovor traje manje od 30 sekundi, a posle pola minuta tarifira se po sekundi, dok tarifiranje 60s+60s znači da se tarifiranje vrši po svakom započetom minutu razgovora (ako razgovor traje manje od minut, naplatiće se minut, ako razgovor traje između 60 i 120 sekundi naplatiće se 2 minuta itd.)

Internet roming cene (prenos podataka u romingu)

Telenor: Standardna roming tarifa (S), Roming tarifa 10 MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50 MB do kraja dana (RT 50);

DestinacijaMTS pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB)Telenor pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)Vip mobile pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)MTS postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)Telenor postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB)Vip mobile postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)
Zapadni Balkan0,39 (0,0039 din/kb)0,36 (0,0036 din/kb)0,39 (0,039 din/kb)0,39 (0,0039 din/kb)0,36 (0,0036 din/kb)0,39 (0,039 din/kb)
Bugarska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Grčka60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Hrvatska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Mađarska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Rumunija60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Andora99,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Austrija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Belgija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Belorusija108,00109,9099,00108,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Češka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Danska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Estonija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Finska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Francuska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Holandija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Irska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Island72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Italija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Kipar72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Letonija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Lihtenštajn72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Litvanija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Luksemburg72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Malta72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Moldavija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Nemačka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Norveška72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Poljska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Portugalija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Slovačka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Slovenija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Španija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Švajcarska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Švedska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Turska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Ukrajina108,00109,9099,00108,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Velika Britanija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Azerbejdžan108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Gruzija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Jermenija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Kazahstan108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Rusija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Sjedinjenje Američke Države108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Kanada108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Egipat120,00139,90199,00120,00S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Tunis120,00139,90199,00120,00S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Preporučujemo  Posete muzejima u Srbiji tokom pandemije prepolovljene

Cene postpejd poziva u romingu

U donjoj tabeli možete da vidite uporedni pregled cena dolaznih i odlaznih poziva domaćih operatora za postpejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine.

Što se tiče tarifiranja postpejd poziva, u regionu Zapadnog Balkana obračunski intervali su isti kod svih operatora. Obračunski interval za dolazne pozive je 1s+1s, a za odlazne pozive je 30s+1s. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Za sve ostale države, MTS tarifira dolazne pozive 1s+1s, odlazne pozive 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive je jednaka ceni uspostave veze u domaćem saobraćaju, zavisno od odabranog tarifnog profila.

Otisak prsta, telefon
Druga stvar koju možete da radite u romingu jeste da isključite prenos podataka

Kod operatera Telenor postoji Standardna roming tarifa (S) u kojoj se dolazni pozivi tarifiraju 1s+1s, odlazni pozivi 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive 7,01 dinara. Roming tarifa 10MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50MB do kraja dana (RT 50) podrazumeva tarifiranje dolaznih poziva 60s+60s, odlaznih poziva 60s+60s, dok je uspostava veze za dolazne pozive 39,90 dinara. Uspostava veze za odlazne pozive je 79,90 dinara.

Operater Vip mobile tarifira dolazne pozive 1s+1s, dok se odlazni pozivi tarifiraju 60s+60s.

DestinacijaMTS
dolazni pozivi (din/min)
MTS odlazni pozivi (din/min)Telenor dolazni pozivi
(din/min)
Telenor odlazni pozivi (din/min)Vip mobile dolazni pozivi (din/min)Vip mobile odlazni pozivi (din/min)
Zapadni Balkan6,0011 din/min za pozive u regionu Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min za pozive ka ostalim destinacijama5,76
11,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min. Cena rominga u mreži Telenor Crna Gora: za pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora iznosi 10,07 din/min, cena minuta poziva ka ostalim mrežama u regionu Zapadnog Balkana iznosi 11,28, za pozive ka ostalim mrežama u svetu važi cena od 24,31 din/min.
6,0010 din/min u regionu Zapadnog Balkana.
Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika)
Bugarska36,00102,00S: 44,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 109,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Belgija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Belorusija72,00240,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Češka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Danska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Estonija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Finska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Francuska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Holandija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Irska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Island42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Italija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Kipar42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Letonija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Lihtenštajn42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Litvanija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Luksemburg42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Malta42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Moldavija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Nemačka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Norveška42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Poljska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Portugalija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Slovačka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Slovenija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Španija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Švajcarska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Švedska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Turska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Ukrajina72,00240,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Velika Britanija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Azerbejdžan72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Gruzija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Jermenija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Kazahstan72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Rusija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Sjedinjenje Američke Države72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Kanada72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Egipat90,00360,00S: 99,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 379,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Tunis90,00360,00S: 99,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 379,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Preporučujemo  Ubijanje Homolja: Cijanid za zlato

Cene pripejd poziva u romingu

Uporedni pregled cena dolaznih i odlaznih poziva za pripejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine nalazi se u donjoj tabeli.

U regionu Zapadnog Balkana obračunski intervali su isti kod svih operatora. Obračunski interval za dolazne pozive je 1s+1s, a za odlazne pozive je 30s+1s. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Za ostale države važi kod MTS-a tarifiranje dolaznih poziva 1s+1s, odlaznih poziva 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive iznosi 11,90 dinara. Telenor dolazne pozive i USSD tarifira 1s+1s, CAMEL: 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive iznosi 7,01 dinara. Kod Vip mobile dolazni pozivi se tarifiraju 1s+1s, a odlazni pozivi 60s+60s.

DestinacijaTelenor pripejd dolazni pozivi (din/min)Vip mobile pripejd dolazni pozivi (din/min)MTS
pripejd dolazni pozivi (din/min
)
Telenor pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)MTS pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)Telenor pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL) (din/min)Vip mobile pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (din/min)MTS pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL) (din/min)
Zapadni Balkan5,766,006,0011,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min11 din/min za pozive u regionu Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min za pozive ka ostalim destinacijama11,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min. Cena rominga u mreži Telenor Crna Gora: za pozive ka mrežama10 din/min u regionu Zapadnog Balkana. Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika)11 din/min za pozive u regionu
Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min
za pozive ka ostalim destinacijama;
DestinacijaTelenor pripejd dolazni pozivi (din/min)Vip mobile pripejd dolazni pozivi (din/min)MTS
pripejd dolazni pozivi (din/min
)
Telenor pripejd odlazni pozivi - USSD
callback (din/min)
MTS pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)Telenor pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL)
(din/min)
Vip mobile pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (din/min)MTS pripejd odlazn direktno pozivanje
(din/min) i pozivi - (CAMEL)
Bugarska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Grčka49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Hrvatska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Mađarska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Rumunija49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Andora99,0042,0056,0099,00
Austrija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Belgija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Belorusija59,9099,0072,0064,9086,00169,9099,00240,00
Češka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Danska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Estonija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Finska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Francuska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Holandija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Irska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Island59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Italija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Kipar59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Letonija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Lihtenštajn59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Litvanija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Luksemburg59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Malta59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Moldavija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Nemačka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Norveška59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Poljska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Portugalija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Slovačka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Slovenija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Španija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Švajcarska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Švedska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Turska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Ukrajina59,9099,0072,0064,9086,00169,9099,00240,00
Velika Britanija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Azerbejdžan89,90199,0072,0086,00259,90199,00240,00
Gruzija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Jermenija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Kazahstan89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Rusija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Sjedinjenje Američke Države89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Kanada89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Egipat119,90199,0090,00129,90112,00399,90199,00360,00
Tunis119,90199,0090,00129,90112,00399,90199,00360,00
Preporučujemo  Spasavanje života u prirodi: Koja je cena volontera

Cene SMS u romingu

U donjoj tabeli je uporedni pregled cena SMS-a za pripejd i postpejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine.

Telenor:  Standardna roming tarifa (S), Roming tarifa 10 MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50 MB do kraja dana (RT 50);

DestinacijaMTS pripejd odlazniTelenor pripejd odlazniVip mobile
pripejd odlazni
MTS postpejd odlazniTelenor postpejd odlazniVip mobile
postpejd odlazni
Zapadni Balkan4,004,205,004,004,205,00
Bugarska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Grčka24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Hrvatska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Mađarska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Rumunija24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Andora30,0029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Austrija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Belgija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Belorusija36,0034,9029,0036,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Češka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Danska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Estonija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Finska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Francuska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Holandija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Irska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Island30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Italija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Kipar30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Letonija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Lihtenštajn30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Litvanija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Luksemburg30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Malta30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Moldavija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Nemačka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Norveška30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Poljska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Portugalija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Slovačka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Slovenija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Španija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Švajcarska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Švedska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Turska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Ukrajina36,0034,9029,0036,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Velika Britanija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Azerbejdžan36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Gruzija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Jermenija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Kazahstan36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Rusija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Sjedinjenje Američke Države36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Kanada36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Egipat48,0049,9049,0048,00S: 49,9 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Tunis48,0049,9049,0048,00S: 49,9 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00

S obzirom da su cene rominga mobilnih operatera rađene u julu, pre nego što krenete na put u inostranstvo proverite da li je došlo do promene u cenama i tarifama vašeg mobilnog operatera. U svakom slučaju, uvek možete isključiti prenos podataka dok ste u romingu i uzdržavati se od primanja poziva i zvanja, utoliko pre što korišćenje aplikacija kao što su Viber i Whatsup u priličnoj meri može da vam zameni standardne pozive.

Daljine.rs na društvenim mrežama

Ukoliko vam se sviđa naš sadržaj pratite Daljine.rs na društvenim mrežama
Pratite naše objave
Bez Instagrama se ne može
Čitajte šta tvitujemo

Komentarišite

Komentarišite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.