Saveti za putovanja Srbija

Cene rominga mobilnih operatera: Pošto kilo interneta i da li sledi bankrot zbog poziva iz rominga

Roming

Cene rominga su večita tema pred i tokom (a često i nakon) svakog putovanja, ali se uprkos tome stiče utisak da niko živi ne zna koliko košta minut poziva, a koliko kilobajt prenosa podataka, odnosno interneta. U Srbiji trenutno postoje tri mobilna operatera i svaki ima drugačije cene rominga, a da posle ne bi bilo „nismo znali“, Daljine.rs vam prenose uporedne cene tarifa MTS, Telenor i Vip mobile u romingu, kako za region Zapadnog Balkana, tako i za 46 država u Evropi i širom sveta – u kojima putnici iz Srbije najviše borave.

Kako bi pomogli građanima Srbije da smanje troškove korišćenja mobilnih telefona tokom korišćenja godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, RATEL je napravio tabele cena roming usluga domaćih mobilnih operatora „na dan 1.7.2019. godine“.

Prema Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana određene su regulisane cene rominga u regionu Zapadnog Balkana,  a ujedno i predviđeno postepeno ukidanje rominga među zemljama Zapadnog Balkana. Šta znači postepeno?  To da sledeće sniženje tarife sledi od 1. januara 2020. godine, a onda još jedno od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana, što znači da će korisnici plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju.

Pregled cena rominga: prenos podataka, pripejd i postpejd pozivi i sms poruke

Pored Zapadnog Balkana, pregled cena rominga mobilnih operatera obuhvata još 46 destinacija iz okruženja, ostatka Evrope, Azije, Severne Amerike i Afrike, tamo gde građani Srbije najčešće putuju.

Uz tabele važe i određene napomene, tako da prvo treba da znate da je uvid u trenutno važeće tarife dat na zvaničnim internet stranicama mobilnih operatora. Cene govornih poziva date su u din/min, sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u napomenama.

Cene poslatih SMS poruka date su u din/SMS-u, sa PDV-om, dok se primljene SMS poruke ne naplaćuju. Cene GPRS saobraćaja date su u din/100 KB (din/KB), sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u pregledu tarifiranja.

Telefon, putovanja, instagram
Ako ništa drugo, u romingu možete da (se) slikate

Odlazni pozivi kod prepaid pretplatničkog odnosa mogu se ostvarivati na dva načina:

  1. Putem CAMEL protokola, gde je korisnicima omogućeno pozivanje u romingu jednostavnim biranjem željenog broja u međunarodnom formatu, koji uključuje prefiks za međunarodni poziv, za kojim sledi kod zemlje, mrežna grupa bez vodeće nule i pretplatnički broj (n pr. + 381 11 123xxxx).
  2. Putem usluge „povratnog poziva“, odnosno „USSD Call back“, pri čemu se odlazni pozivi u romingu ostvaruju ukucavanjem kratkog koda za „USSD Call Back“, koji je različit za različite operatore, za kojim sledi željeni broj.

U Vip mobile mreži usluga „USSD Callback“ nije omogućena, dok se u Telenor mreži ona se ostvaruje pozivanjem: *123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#, npr. *123*0038163123456# (više informacija može se naći na sajtu www.telenor.rs). U MTS mreži ova usluga se ostvaruje pozivanjem *102*00(pozivni broj zemlje)(pozivni broj mreže, bez nule)(broj telefona koji se poziva)# (više informacija može se naći na sajtu www.mts.rs).

Sezonske promocije objavljuju se na zvaničnim sajtovima operatora, pa se korisnici upućuju na njih radi najnovijih informacija.

Tarifiranje govornih poziva prikazano je u obliku <početni tarifni interval> + <naredni tarifni interval>

Na primer, tarifiranje 1s+1s znači da se tarifiranje vrši po sekundi razgovora, tarifiranje 30s+1s znači da se prvih 30 sekundi razgovora uvek naplaćuje čak i ako razgovor traje manje od 30 sekundi, a posle pola minuta tarifira se po sekundi, dok tarifiranje 60s+60s znači da se tarifiranje vrši po svakom započetom minutu razgovora (ako razgovor traje manje od minut, naplatiće se minut, ako razgovor traje između 60 i 120 sekundi naplatiće se 2 minuta itd.)

Internet roming cene (prenos podataka u romingu)

Telenor: Standardna roming tarifa (S), Roming tarifa 10 MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50 MB do kraja dana (RT 50);

DestinacijaMTS pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB)Telenor pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)Vip mobile pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)MTS postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)Telenor postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB)Vip mobile postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB)
Zapadni Balkan0,39 (0,0039 din/kb)0,36 (0,0036 din/kb)0,39 (0,039 din/kb)0,39 (0,0039 din/kb)0,36 (0,0036 din/kb)0,39 (0,039 din/kb)
Bugarska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Grčka60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Hrvatska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Mađarska60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Rumunija60,0099,9099,0060,00S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Andora99,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Austrija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Belgija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Belorusija108,00109,9099,00108,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Češka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Danska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Estonija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Finska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Francuska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Holandija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Irska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Island72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Italija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Kipar72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Letonija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Lihtenštajn72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Litvanija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Luksemburg72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Malta72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Moldavija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Nemačka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Norveška72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Poljska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Portugalija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Slovačka72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Slovenija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Španija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Švajcarska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Švedska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Turska72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Ukrajina108,00109,9099,00108,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Velika Britanija72,00109,9099,0072,00S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan;99,00
Azerbejdžan108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Gruzija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Jermenija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Kazahstan108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Rusija108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Sjedinjenje Američke Države108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Kanada108,00119,90199,00108,00S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Egipat120,00139,90199,00120,00S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00
Tunis120,00139,90199,00120,00S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan;199,00

Cene postpejd poziva u romingu

U donjoj tabeli možete da vidite uporedni pregled cena dolaznih i odlaznih poziva domaćih operatora za postpejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine.

Što se tiče tarifiranja postpejd poziva, u regionu Zapadnog Balkana obračunski intervali su isti kod svih operatora. Obračunski interval za dolazne pozive je 1s+1s, a za odlazne pozive je 30s+1s. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Za sve ostale države, MTS tarifira dolazne pozive 1s+1s, odlazne pozive 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive je jednaka ceni uspostave veze u domaćem saobraćaju, zavisno od odabranog tarifnog profila.

Otisak prsta, telefon
Druga stvar koju možete da radite u romingu jeste da isključite prenos podataka

Kod operatera Telenor postoji Standardna roming tarifa (S) u kojoj se dolazni pozivi tarifiraju 1s+1s, odlazni pozivi 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive 7,01 dinara. Roming tarifa 10MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50MB do kraja dana (RT 50) podrazumeva tarifiranje dolaznih poziva 60s+60s, odlaznih poziva 60s+60s, dok je uspostava veze za dolazne pozive 39,90 dinara. Uspostava veze za odlazne pozive je 79,90 dinara.

Operater Vip mobile tarifira dolazne pozive 1s+1s, dok se odlazni pozivi tarifiraju 60s+60s.

DestinacijaMTS
dolazni pozivi (din/min)
MTS odlazni pozivi (din/min)Telenor dolazni pozivi
(din/min)
Telenor odlazni pozivi (din/min)Vip mobile dolazni pozivi (din/min)Vip mobile odlazni pozivi (din/min)
Zapadni Balkan6,0011 din/min za pozive u regionu Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min za pozive ka ostalim destinacijama5,76
11,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min. Cena rominga u mreži Telenor Crna Gora: za pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora iznosi 10,07 din/min, cena minuta poziva ka ostalim mrežama u regionu Zapadnog Balkana iznosi 11,28, za pozive ka ostalim mrežama u svetu važi cena od 24,31 din/min.
6,0010 din/min u regionu Zapadnog Balkana.
Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika)
Bugarska36,00102,00S: 44,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 109,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Belgija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Belorusija72,00240,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Češka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Danska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Estonija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Finska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Francuska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Holandija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Irska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Island42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Italija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Kipar42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Letonija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Lihtenštajn42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Litvanija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Luksemburg42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Malta42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Moldavija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Nemačka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Norveška42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Poljska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Portugalija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Slovačka42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Slovenija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Španija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Švajcarska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Švedska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Turska42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Ukrajina72,00240,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Velika Britanija42,00150,00S: 54,9 din; RT 10: 9,9
din; RT 50: 9,9 din;
S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT
50: 49,9 din;
99,0099,00
Azerbejdžan72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Gruzija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Jermenija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Kazahstan72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Rusija72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Sjedinjenje Američke Države72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Kanada72,00240,00S: 79,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 249,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Egipat90,00360,00S: 99,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 379,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00
Tunis90,00360,00S: 99,9 din; RT 10: 29,90
din; RT 50: 29,90 din;
S: 379,9 din; RT 10: 149,9 din; RT
50: 149,9 din;
199,00199,00

Cene pripejd poziva u romingu

Uporedni pregled cena dolaznih i odlaznih poziva za pripejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine nalazi se u donjoj tabeli.

U regionu Zapadnog Balkana obračunski intervali su isti kod svih operatora. Obračunski interval za dolazne pozive je 1s+1s, a za odlazne pozive je 30s+1s. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Za ostale države važi kod MTS-a tarifiranje dolaznih poziva 1s+1s, odlaznih poziva 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive iznosi 11,90 dinara. Telenor dolazne pozive i USSD tarifira 1s+1s, CAMEL: 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive iznosi 7,01 dinara. Kod Vip mobile dolazni pozivi se tarifiraju 1s+1s, a odlazni pozivi 60s+60s.

DestinacijaTelenor pripejd dolazni pozivi (din/min)Vip mobile pripejd dolazni pozivi (din/min)MTS
pripejd dolazni pozivi (din/min
)
Telenor pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)MTS pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)Telenor pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL) (din/min)Vip mobile pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (din/min)MTS pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL) (din/min)
Zapadni Balkan5,766,006,0011,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min11 din/min za pozive u regionu Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min za pozive ka ostalim destinacijama11,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min. Cena rominga u mreži Telenor Crna Gora: za pozive ka mrežama10 din/min u regionu Zapadnog Balkana. Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika)11 din/min za pozive u regionu
Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min
za pozive ka ostalim destinacijama;
DestinacijaTelenor pripejd dolazni pozivi (din/min)Vip mobile pripejd dolazni pozivi (din/min)MTS
pripejd dolazni pozivi (din/min
)
Telenor pripejd odlazni pozivi - USSD
callback (din/min)
MTS pripejd odlazni pozivi - USSD callback (din/min)Telenor pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (CAMEL)
(din/min)
Vip mobile pripejd odlazni pozivi - direktno pozivanje (din/min)MTS pripejd odlazn direktno pozivanje
(din/min) i pozivi - (CAMEL)
Bugarska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Grčka49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Hrvatska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Mađarska49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Rumunija49,9099,0036,0054,9045,00119,9099,00102,00
Andora99,0042,0056,0099,00
Austrija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Belgija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Belorusija59,9099,0072,0064,9086,00169,9099,00240,00
Češka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Danska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Estonija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Finska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Francuska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Holandija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Irska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Island59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Italija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Kipar59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Letonija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Lihtenštajn59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Litvanija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Luksemburg59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Malta59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Moldavija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00
Nemačka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Norveška59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Poljska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Portugalija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Slovačka59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Slovenija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Španija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Švajcarska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Švedska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Turska59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Ukrajina59,9099,0072,0064,9086,00169,9099,00240,00
Velika Britanija59,9099,0042,0064,9056,00169,9099,00150,00
Azerbejdžan89,90199,0072,0086,00259,90199,00240,00
Gruzija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Jermenija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Kazahstan89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Rusija89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Sjedinjenje Američke Države89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Kanada89,90199,0072,0094,9086,00259,90199,00240,00
Egipat119,90199,0090,00129,90112,00399,90199,00360,00
Tunis119,90199,0090,00129,90112,00399,90199,00360,00

Cene SMS u romingu

U donjoj tabeli je uporedni pregled cena SMS-a za pripejd i postpejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine.

Telenor:  Standardna roming tarifa (S), Roming tarifa 10 MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50 MB do kraja dana (RT 50);

DestinacijaMTS pripejd odlazniTelenor pripejd odlazniVip mobile
pripejd odlazni
MTS postpejd odlazniTelenor postpejd odlazniVip mobile
postpejd odlazni
Zapadni Balkan4,004,205,004,004,205,00
Bugarska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Grčka24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Hrvatska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Mađarska24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Rumunija24,0029,9029,0024,00S: 27,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Andora30,0029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Austrija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Belgija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Belorusija36,0034,9029,0036,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Češka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Danska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Estonija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Finska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Francuska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Holandija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Irska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Island30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Italija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Kipar30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Letonija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Lihtenštajn30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Litvanija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Luksemburg30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Malta30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Moldavija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Nemačka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Norveška30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Poljska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Portugalija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Slovačka30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Slovenija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Španija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Švajcarska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Švedska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Turska30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Ukrajina36,0034,9029,0036,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Velika Britanija30,0034,9029,0030,00S: 32,90 din; RT 10: 29,90 din; RT
50: 29,90 din;
29,00
Azerbejdžan36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Gruzija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Jermenija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Kazahstan36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Rusija36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Sjedinjenje Američke Države36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Kanada36,0039,9049,0036,00S: 37,90 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Egipat48,0049,9049,0048,00S: 49,9 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00
Tunis48,0049,9049,0048,00S: 49,9 din; RT 10: 39,90 din; RT
50: 39,90 din;
49,00

S obzirom da su cene rominga mobilnih operatera rađene u julu, pre nego što krenete na put u inostranstvo proverite da li je došlo do promene u cenama i tarifama vašeg mobilnog operatera. U svakom slučaju, uvek možete isključiti prenos podataka dok ste u romingu i uzdržavati se od primanja poziva i zvanja, utoliko pre što korišćenje aplikacija kao što su Viber i Whatsup u priličnoj meri može da vam zameni standardne pozive.

Pratite nas na društvenim mrežama: Instagram, Facebook i Twitter i budite obavešteni o dešavanjima iz oblasti putovanja, turizma, ekologije i kulture.

Pretplati se
Obavesti o
guest

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare