Belgija

Zeleni karton odnosno zelena karta osiguranja

Zeleni karton vam je potreban ako putujete u ove države

Zeleni karton, odnosno Zelena karta osiguranja je međunarodna isprava kojom se potvrđuje posedovanje osiguranja od autoodgovornosti. Ovim obrascem dokazujete da vozilo poseduje osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu i eventualne štete koju ste...

Nudistička plaža

Belgijski nudisti plaše ćubastu ševu i zabranjena im je plaža

Belgijska federacija nudista ima sve više članova ali je njenu prijavu za otvaranje nove nudističke plaže blokirala Flamanska agencija za prirodu zbog bojazni da bi “prateće aktivnosti” nudista mogle da predstavjaju opasnost za retke ptice....