ETIAS

ETIAS je skraćenica od European Travel Information and Authorization Sistem. To je potpuno elektronski sistem koji omogućava i vodi evidenciju o posetiocima iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u šengensku zonu. Na neki način podseća na američki elektronski sistem za autorizaciju putovanja (ESTA), koji služi sličnoj svrsi.

Takođe, ne bi trebalo da bude zabune da u EU postoje zemlje koje nisu članice šengenske zone, u koju vas ETIAS ovlašćenje ne sprečava da uđete.

Pravne procedure za usvajanje ETIAS-a počele su 2016. godine, a očekuje se da će sistem biti u potpunosti operativan 2024. godine.

ETIAS će proći detaljnu bezbednosnu proveru svakog podnosioca zahteva kako bi utvrdio da li im se može dozvoliti da uđu u bilo koju zemlju šengenske zone. Dok građani zemalja kojima nije potrebna viza za potrebe putovanja do 90 dana u EU ne moraju da prolaze kroz dug proces podnošenja zahteva za vizu, ETIAS će se pobrinuti da ti ljudi ne predstavljaju pretnju po bezbednost. Ovaj sistem za odobravanje putovanja će prikupljati, pratiti i ažurirati neophodne informacije u vezi sa posetiocima kako bi utvrdio da li je za njih bezbedno da uđu u zemlje Šengena.

ETIAS, osim što će se koristiti u poslovne i turističke svrhe, takođe će omogućiti ljudima da posete zemlje Šengena iz medicinskih i tranzitnih razloga. Pored toga, to će biti obavezno za sve zemlje koje nemaju šengenski vize.